RESİM

RESİM SANATI

Bilinen en eski ve köklü sanat dalıdır. Bu sebeple diğer sanatların odak noktasında bulunmaktadır. Diğer sanatlar fikir, üslup vb. açılardan genellikle resim sanatına benzerlik gösterirler, bunun sebebi resim sanatının erken dönemlerde gelişmeye başlaması ve ileri seviyeye ulaşmasıdır.

İnsanoğlunun soyut düşünme yeteneğini geliştirmiş olduğu görülen; duvarlara, taşa, tahtaya, deriye, metallere, kumaşa, kâğıda, cama,  yapılan resimlerden buyana birçok uygarlıkta kutsal hikâyelere kılavuzluk ettiği resim sanatında;  kullanılan teknolojiyle beraber daha da gelişmiş Rönesans’tan sonra dini konuların dışına çıkılmaya başlamış, doğanın incelenmesi detaylı olarak olduğu şekilde resmetme arzusu perspektifin gelişmesine yol açmıştır.

Modern resim sanatıyla kompozisyon, ışık, renk, çizgi, perspektif konularında konmuş kuralların dışına çıkma ve özgürleşme arzusu öne çıkar. Soyut Ekspresyonizm akımı ile resim sanatı somut dünyadan uzaklaşarak kendini kavramsal sanata bırakır ve daha büyük bir bütünün bir parçasını oluşturur.

Resim sanatı, özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtılmasına dayanan sanat dalı. Resimde hacim, mekân, hareket ve ışık etkileri, resimsel öğeler aracılığıyla elde edilir; bunlar biçim, çizim, renk, fon farklılıkları, doku özellikleri vb.dir. Öğelerin çeşitli biçimlerde bir araya getirilmesi resmin  kompozisyonunu oluşturur. Kompozisyon gerçek ya da gerçekdışı olay ve olguları anlatmaya, bir öyküyü betimlemeye ya da yalnızca soyut görsel imgeler yaratmaya olanak verir.

Konularına göre resim türlerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Portre: Bir kimsenin tasviri, baş kısmı
 • Figür: İnsan tasviri, insan ve hayvanı konu alan resim. İnsanda bütün vücut gösterilir
 • Figüratif: Dış gerçeğin aynen tasviri. Soyut (müşahhas), abstre, nonfigüratif resmin zıttıdır.
 • Natürmort: Cansız nesnelerin (meyve, çiçek, alet vs.) resmi
 • Enteriyör: Bina içi, ev içi resmi
 • Peyzaj: Manzara resmi; konusu kır, tabiat olan resim
 • Janr (genre): Günlük hayatı anlatan resim
 • Şematik resim
 • Reklam resimler
 • Teknik resim
 • Dekoratif resim
 • Soyut resim
 • Baskı resim